kasil-steel
kasil-steel

SYSTEM KSA

System KSA

System KSA

KSA

Ogólna charakterystyka:

System KSA przeznaczony jest dla Klientów chcących w obrysie jednej hali wykorzystać maksymalnie powierzchnie zabudowy poprzez wykonanie antresoli na części lub na całej powierzchni hali. Obiekt stanowić może hale jedno lub dwu nawową. Zadaszenie stanowią kratownice o zmiennych lub równoległych pasach zaprojektowane z rur kwadratowych. Rozwiązania konstrukcyjne dachu i ścian jak w systemach KS-1 i KS-2. Strop w konstrukcji lekkiej deskowej z poszyciem z płyty OSB. Alternatywnie strop prefabrykowany żelbetowy. Antresola zdolna do przeniesienia obciążeń użytkowych o wartości charakterystycznej Qchar = 5,0 kN/m2. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.
KSA

Poszycie dachu i obudowa ścian:

rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 30,0
rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0
wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,0 - 8,0
spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KSA oferowane są 2 podstawowe wersje hal:
Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KSA-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia
Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KSA-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Inne:

Oznaczenia do zamówienia:

KSA - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + strop
KSA-C - hala "ciepła"
KSA-Z - hala "zimna"

SYSTEMY HAL

Systemy hal