kasil-steel
kasil-steel

SYSTEM KRS

System KRS

System KRS

KRS

Ogólna charakterystyka:

System KRS z zastosowaniem kompletnych spawanych ram blachownicowych o przekrojach dwuteowych i zmiennej wysokości środnika wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie dużych rozpiętości obiektów, jest także stosowane w obiektach wielonawowych. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników a także płatwi kratowych przy rozstawie modułów co 12 m. Rygle ścienne jednoprzęsłowe materiałowo analogicznie jak płatwie dachowe. Mocowanie słupów z fundamentami za pomocą marek fundamentowych lub systemowych kotew wklejanych. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.
KRS

Poszycie dachu i obudowa ścian:

rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 40,0
rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0-12,0
wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,0 - 8,0
spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 10,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KRS oferowane są 2 podstawowe wersje hal: Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KRS-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KRS-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Oznaczenia do zamówienia:

Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KS-3C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia
Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KS-3Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Oznaczenia do zamówienia:

KRSA - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + strop
KRS-C - hala "ciepła"
KRS-Z - hala "zimna"

SYSTEMY HAL

Systemy hal