kasil-steel
kasil-steel

ŚRUTOWANIE

Śrutowanie

Śrutowanie

Firma Kasil-Steel oferuje w swoich usługach czyszczenie powierzchni stalowych poprzez śrutowanie do normy S.A. 21/2 wg PN ISO 8501-1 wykonywane w komorze śrutowniczej renomowanej francuskiej firmy SciTeex.
Śrutowanie odbywa się w zamkniętej komorze przy użyciu Stalowego śrutu o grubości 0,5 mm wyrzucane z lancy pod ciśnieniem ośmiu atmosfer.

Stal która zostanie poddana procesowi śrutowania uzyskuje idealnie oczyszczoną powierzchnie o metalicznym kolorze. Tak przygotowana powierzchnia pozwala na idealne położenie powierzchni malarskiej, która zarazem pozwala na oszczędność farby jaki i uzyskanie trwałej przyczepności.