kasil-steel
kasil-steel

SYSTEM KS-1

System KS-1

System KS-1

KS-1

Ogólna charakterystyka:

System KS-1 to hala jednonawowa w konstrukcji stalowej. Układ zadaszenia stanowią kratownice trójkątne zaprojektowane z rur kwadratowych. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników. Kratownice wsparte przegubowo na głowicach słupów z dwuteowników goracowalcowanych HEA. Rygle ścienne jednoprzęsłowe materiałowo analogicznie jak płatwie dachowe. Mocowanie słupów z fundamentami za pomocą marek fundamentowych lub systemowych kotew wklejanych. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni
i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.
KS-1

Poszycie dachu i obudowa ścian:

rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / 8,0 - 15,0
rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0
wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 3,5 - 7,5
spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KS-1 oferowane są 2 podstawowe wersje hal:
Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KS-1C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia
Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KS-1Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Inne:

Mobilność systemu pozwala na rozbicie całości hali na poszczególne elementy przewidziane do sprzedaży. Istnieje możliwość wykonania samego dachu z układem płatwi przewidzianego do montażu na ścianach murowanych poprzez wieńce żelbetowe (oznaczenie w systemie KS-1D). Istnieje również możliwość wykonania konstrukcji jako wiata stalowa (oznaczenie w systemie KS-1W). Przy zamówieniu należy podać oznaczenie w systemie. W celu zwiększenia powierzchni obiektu system oferuje możliwość łączenia poszczególnych modułów w zespoły kilku hal.

Oznaczenia do zamówienia:

KS-1 - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu
KS-1C - hala "ciepła"
KS-1Z - hala "zimna"
KS-1D - konstrukcja dachu systemowego
KS-1W - konstrukcja wiaty z poszyciem dachu

SYSTEMY HAL

Systemy hal