kasil-steel
kasil-steel

SYSTEM KSU

System KSU

System KSU

KSU

Ogólna charakterystyka:

System KSU to hala jednonawowa w konstrukcji stalowej z transportem podpartym. Układ zadaszenia stanowią kratownice z obniżonym pasem zaprojektowane z rur kwadratowych lub dwuteowników HEA. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników. Kratownice wsparte przegubowo na głowicach słupów dwugałęziowych z dwuteowników goracowalcowanych HEA. Belka podsuwnicowa o udźwigu od 5-25 t jest elementem wchodzącym w skład systemu. Hala wyposażona może zostać w dowolną suwnicę. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.
KSU

Poszycie dachu i obudowa ścian:

rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 25,0
rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0
wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 5,0 - 8,0
spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KSU oferowane są 2 podstawowe wersje hal: Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KSU-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KUS-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Inne:

Oznaczenia do zamówienia:

KSU - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + belka
KSU-C - hala "ciepła"
KSU-Z - hala "zimna"

SYSTEMY HAL

Systemy hal