kasil-steel
kasil-steel

RODO

RODO

RODO

Administratorem podanych danych jest Kasil-Steel Sp. z o.o. z siedzibą w Ryglice (33-160), Uniszowa 96.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź prośbę o kontakt na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w związku udzieleniem odpowiedzi na kierowane do nas pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom, zajmującym się obsługą naszej Spółki, np. firmom świadczącym usługi informatyczne.

Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od zadania pytania.

W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, sprostowania bądź uaktualnienia danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: biuro@kasil-steel.pl