System KRS

Ogólna charakterystyka:

System KRS z zastosowaniem kompletnych spawanych ram blachownicowych o przekrojach dwuteowych i zmiennej wysokości środnika wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie dużych rozpiętości obiektów, jest także stosowane w obiektach wielonawowych. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników a także płatwi kratowych przy rozstawie modułów co 12 m. Rygle ścienne jednoprzęsłowe materiałowo analogicznie jak płatwie dachowe. Mocowanie słupów z fundamentami za pomocą marek fundamentowych lub systemowych kotew wklejanych. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.

krs

Poszycie dachu i obudowa ścian:

  • rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 40,0
  • rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0-12,0
  • wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,0 - 8,0
  • spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 10,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KRS oferowane są 2 podstawowe wersje hal: Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KRS-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KRS-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Oznaczenia do zamówienia:

  • KRSA - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + strop
  • KRS-C - hala "ciepła"
  • KRS-Z - hala "zimna"

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz ten komunikat, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies. Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając komunikat, zgadzasz się. Możesz też odmówić zgody. WIęcej informacji RODO. .