System KS-3

Ogólna charakterystyka:

System KS-3 to hala jednonawowa w konstrukcji stalowej. Układ zadaszenia stanowią kratownice o równoległych pasach zaprojektowane z rur kwadratowych lub dwuteowników HEA. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników. Kratownice wsparte przegubowo na głowicach słupów z dwuteowników goracowalcowanych HEA. Rygle ścienne jednoprzęsłowe materiałowo analogicznie jak płatwie dachowe. Mocowanie słupów z fundamentami za pomocą marek fundamentowych lub systemowych kotew wklejanych. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.

ks-3

Poszycie dachu i obudowa ścian:

  • rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / 15,0 - 24,0
  • rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0 - 12,0
  • wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,5 - 8,0
  • spadek połaci dachowej A [%] / 10,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KS-3 oferowane są 2 podstawowe wersje hal:

  • Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KS-3C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia
  • Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KS-3Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Inne:

Istnieje również możliwość wykonania konstrukcji jako wiata stalowa (oznaczenie w systemie KS-3W). Przy zamówieniu należy podać oznaczenie w systemie. W celu zwiększenia powierzchni obiektu system oferuje możliwość łączenia poszczególnych modułów w zespoły kilku hal.

Oznaczenia do zamówienia:

  • KS-3 - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu
  • KS-3C - hala "ciepła" LISAK KS-3Z - hala "zimna"
  • KS-3W - konstrukcja wiaty z poszyciem dachu

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz ten komunikat, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies. Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając komunikat, zgadzasz się. Możesz też odmówić zgody. WIęcej informacji RODO. .