System KNS

Oferowane przez nas systemy pozwalają na dowolne kształtowanie i modelowanie konstrukcji. Jesteśmy w stanie opracować i sprostać nawet najbardziej złożonym konstrukcjom. Doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie wspomagane komputerowymi systemami CAD pozwalają na swobodne dopasowanie się do potrzeb Klienta. Przykładowa hala z antresolą biurową wykonana w systemie K4N wpasowana pomiędzy istniejące budynki wykonana w okresie czynnego zakładu produkcyjnego.

kns

System KRS

Ogólna charakterystyka:

System KRS z zastosowaniem kompletnych spawanych ram blachownicowych o przekrojach dwuteowych i zmiennej wysokości środnika wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie dużych rozpiętości obiektów, jest także stosowane w obiektach wielonawowych. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników a także płatwi kratowych przy rozstawie modułów co 12 m. Rygle ścienne jednoprzęsłowe materiałowo analogicznie jak płatwie dachowe. Mocowanie słupów z fundamentami za pomocą marek fundamentowych lub systemowych kotew wklejanych. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.

krs

Poszycie dachu i obudowa ścian:

 • rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 40,0
 • rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0-12,0
 • wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,0 - 8,0
 • spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 10,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KRS oferowane są 2 podstawowe wersje hal: Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KRS-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KRS-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Oznaczenia do zamówienia:

 • KRSA - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + strop
 • KRS-C - hala "ciepła"
 • KRS-Z - hala "zimna"

System KSA

Ogólna charakterystyka:

System KSA przeznaczony jest dla Klientów chcących w obrysie jednej hali wykorzystać maksymalnie powierzchnie zabudowy poprzez wykonanie antresoli na części lub na całej powierzchni hali. Obiekt stanowić może hale jedno lub dwu nawową. Zadaszenie stanowią kratownice o zmiennych lub równoległych pasach zaprojektowane z rur kwadratowych. Rozwiązania konstrukcyjne dachu i ścian jak w systemach KS-1 i KS-2. Strop w konstrukcji lekkiej deskowej z poszyciem z płyty OSB. Alternatywnie strop prefabrykowany żelbetowy. Antresola zdolna do przeniesienia obciążeń użytkowych o wartości charakterystycznej Qchar = 5,0 kN/m2. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.

ksa

Poszycie dachu i obudowa ścian:

 • rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 30,0
 • rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0
 • wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,0 - 8,0
 • spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KSA oferowane są 2 podstawowe wersje hal:

 • Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KSA-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia
 • Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KSA-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Oznaczenia do zamówienia:

 • KSA - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + strop
 • KSA-C - hala "ciepła"
 • KSA-Z - hala "zimna"

System KSU

Ogólna charakterystyka:

System KSU to hala jednonawowa w konstrukcji stalowej z transportem podpartym. Układ zadaszenia stanowią kratownice z obniżonym pasem zaprojektowane z rur kwadratowych lub dwuteowników HEA. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników. Kratownice wsparte przegubowo na głowicach słupów dwugałęziowych z dwuteowników goracowalcowanych HEA. Belka podsuwnicowa o udźwigu od 5-25 t jest elementem wchodzącym w skład systemu. Hala wyposażona może zostać w dowolną suwnicę. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.

ksu

Poszycie dachu i obudowa ścian:

 • rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / do 25,0
 • rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0
 • wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 5,0 - 8,0
 • spadek połaci dachowej A [%] / 5,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KSU oferowane są 2 podstawowe wersje hal: Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KSU-C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KUS-Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Oznaczenia do zamówienia:

 • KSU - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu + belka
 • KSU-C - hala "ciepła"
 • KSU-Z - hala "zimna"

System KS-3

Ogólna charakterystyka:

System KS-3 to hala jednonawowa w konstrukcji stalowej. Układ zadaszenia stanowią kratownice o równoległych pasach zaprojektowane z rur kwadratowych lub dwuteowników HEA. Pod poszycie dachowe system oferuje układ płatwi wieloprzesłowych z ceowników zimnogiętych lub zetowników. Kratownice wsparte przegubowo na głowicach słupów z dwuteowników goracowalcowanych HEA. Rygle ścienne jednoprzęsłowe materiałowo analogicznie jak płatwie dachowe. Mocowanie słupów z fundamentami za pomocą marek fundamentowych lub systemowych kotew wklejanych. Całość konstrukcji jest prefabrykowana w wytwórni i skręcana na placu budowy. System jest przewidziany do lokalizacji na całym terytorium Polski i Europy bez względu na warunki obciążeniowe.

ks-3

Poszycie dachu i obudowa ścian:

 • rozpiętość hali w osiach słupów L [m] / 15,0 - 24,0
 • rozstaw układów poprzecznych B [m] / 6,0 - 12,0
 • wysokość do spodu konstrukcji H [m] / 4,5 - 8,0
 • spadek połaci dachowej A [%] / 10,0 - 30,0

Poszycie dachu i obudowa ścian:

W systemie KS-3 oferowane są 2 podstawowe wersje hal:

 • Hala "ciepła" (oznaczenie w systemie KS-3C) - poszycie standardowe z płyt warstwowych o grubościach 6-25 cm z rdzeniem styropianowym, poliuretanowym lub z wełny mineralnej. Inne rozwiązania w zakresie ścian i dachu - do uzgodnienia
 • Hala "zimna" (oznaczenie w systemie KS-3Z) - poszycie z blachy trapezowej T35 - T55 gr. 0,5-0,75.

Inne:

Istnieje również możliwość wykonania konstrukcji jako wiata stalowa (oznaczenie w systemie KS-3W). Przy zamówieniu należy podać oznaczenie w systemie. W celu zwiększenia powierzchni obiektu system oferuje możliwość łączenia poszczególnych modułów w zespoły kilku hal.

Oznaczenia do zamówienia:

 • KS-3 - całkowita konstrukcja bez poszycia ścian i dachu
 • KS-3C - hala "ciepła" LISAK KS-3Z - hala "zimna"
 • KS-3W - konstrukcja wiaty z poszyciem dachu

Więcej artykułów…

 1. System KS-2
 2. System KS-1

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz ten komunikat, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies. Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając komunikat, zgadzasz się. Możesz też odmówić zgody. WIęcej informacji RODO. .